Centrum Polskiego Języka Migowego

Migające dzieci

Słówka

Ćwiczenia

Klucz
odpowiedzi

Polecenie 1

Polecenie 2

Polecenie 3

Zadanie 1

Zadanie 2

Polecenie 4

Polecenie 5

Polecenie 6

Zadanie 3

Tu jesteś!