16 grudnia 2018

Szkolenia

szkolenie — kopia

JAKOŚĆ

Jesteśmy natywnymi użytkownikami polskiego języka migowego (PJM jest dla nas językiem ojczystym).

PASJA

Dajemy wysoką i merytoryczną jakość naszych szkoleń, gdyż podchodzimy do nauczania PJM z wielkiej pasji.

WIEDZA

Jesteśmy absolwentami studiów podyplomowych o kierunku Polski Język Migowy na Uniwerystecie Warszawskim

DOŚWIADCZENIE

Poświeciliśmy łącznie 4132 godzin przy nauczaniu polskiego języka migowego (stan na 31.12.2018)

LICZBY W CENTRUM PJM (stan na 31.12.2019)

0
Miasta
0
Grupy
0
Osoby
0
Godziny nauczania

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

Szkolenie dla tłumaczy PJM w Centrum PJM pt. „Jak dobrze przełożyć na Polski Język Migowy” w dniach 29-30.09.2018r.

Drugie szkolenie dla tłumaczy PJM w Centrum PJM pt. „Jak dobrze przełożyć na Polski Język Migowy” w dniach 03-04.11.2018r.

1 (20)

Warszaty dla lektorów PJM w Centrum PJM pt. „Mimiki gramatyczne w języku migowym” przeprowadzone przez Hiszpankę Delfinę Aliagę w dniach 17-18.06.2017r.

legniva

Warsztaty z International Sign (Międzynarodowy Migowy) dla chętnych osób dla Stowarzyszenia Migiem Sercem w Legnicy w dniach
13-14.10.2018r.

ETAPY NAUCZANIA W CENTRUM PJM:

Rozmawiamy, jak ma wyglądać kurs bądź szkolenie i przyjmujemy zlecenie.

Uczymy migać.

Przekazujemy wiedzę o kulturze Głuchych i nierozłączonym polskim języku migowym.

Dziękujemy za współpracę.

Napisz do nas:

kontakt@centrumpjm.pl