23 grudnia 2018

Współpraca

Centrum Polskiego Języka Migowego nie tylko organizuje własne szkolenia lub warsztaty czy letnie obozy językowe,
ale i współpracuje z zewnętrznymi firmami lub instytucjami na zlecenia.

Przedstawiamy dotychczasowe współprace:

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
ub
Uniwersytet Barceloński
Fundacja "Deaf Respect"
Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"
Instytut Głuchoniemych
Grupa nieformalna "Inspide"
Akademia Młodych Głuchych
EduPJM Małgorzata Bielak-Kościńska
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie
Fundacja "Edukacja dla przyszłości"
Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języków Migowych
Gest Małgorzata Wasilewska
Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicusˮ