Centrum Polskiego Języka Migowego

Migające dzieci

Słówka

Ćwiczenia

Klucz
odpowiedzi

Polecenie 1

Polecenie 2

Zadanie 1

Polecenie 3

Zadanie 2

Zadanie 3

Tu jesteś!