Centrum Polskiego Języka Migowego

Migające dzieci

Słówka

Ćwiczenia

Klucz
odpowiedzi

Polecenie 1

Zadanie 1

Polecenie 2

Polecenie 3

Polecenie 4

Polecenie 5

Zadanie 2

Polecenie 6

Tu jesteś!