Centrum Polskiego Języka Migowego

Migające dzieci

Słówka

Ćwiczenia

Klucz
odpowiedzi

Polecenie 1

Polecenie 2

Polecenie 3

Polecenie 4

Zadanie 1

Polecenie 5

Polecenie 6

Zadanie 2

Tu jesteś!