Centrum Polskiego Języka Migowego

Migające dzieci

Słówka

Ćwiczenia

Klucz
odpowiedzi

Polecenie 1

Polecenie 2

Polecenie 3

Zadanie 1

Polecenie 4

Zadanie 2

Polecenie 5

Tu jesteś!